Siostry Dominikanki
Święta Anna
42-248 Przyrów
tel: 034 355 40 42, 034 355 52 05
swanna@dominikanie.pl
dojazd

Jeżeli ktoś chciałby nam pomóc, podajemy numer
naszego konta

Najbardziej jednak prosimy o modlitwę
za nas - dominikańskie mniszki w Świętej Annie.

Gdybyś szczególnie potrzebował naszej modlitwy,
prosimy,
napisz

projekt, wykonanie serwisu: Maciej Wojciechowski
uwagi techniczne:
maciekw@mnc.pl